ผลงานการออกแบบวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค

      Experience on MEP Engineering Design

 

                             1991-2014                                                                                                                                                                                   

 • อัญชัน คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร :อาคารพักอาศัย แบบคอนโดมิเนียม สูง 11 ชั้น
 • Anchan Condominium , Bangkok : 11 Stories residential building
 
 • โครงการ ศูนย์การค้า พรีเมียร์ ชอปปิ้งวิลเลจ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 
 •  Premier Shopping Village, Changwattana Road, Bangkok : 3 Stories supper market and low rise shops
 
 • โรงแรม ทองผาภูมิ ฮ้อท สปริง รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี :โรงแรมสูง 9 ชั้น จำนวน 200 ห้อง
 • Thong Phaphum Hot Spring Resort Hotel, Khanchanaburi province 200 Guest rooms resort hotel
 
 • โรงแรมบ้านสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี : โรงแรมสูง 3 ชั้น จำนวน 79 ห้อง 
 • Baan Samui Resort Hotel, Surat Thani    province :79 Guest rooms resort hotel
 
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซิตี้แบงค์ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
 • Computer Center City Bank, Silom Complex,Silom Road Bangkok
 
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท รีเวอร์ไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • Computer Center Rever Thai Co., Ltd., Bangkok
 
 • สโมสรสนามกอล์ฟ นอร์ทเทอร์น รังสิต กอล์ฟคลับ จังหวัดอยุธยา : อาคารสโมสรของสนามกอล์ฟ สูง 2 ชั้น
 • Northern Rangsit Club House, Ayuttaya province : 2 Stories club house for golf course and residential estate
 
 • โรงงานSUMMIT AUTO BODY จังหวัดชลบุรี : โรงงานขนาด 11,500 ตร.ม.
 • Summit Auto Body Factory, Chonburi province :Factory area of 11,500 sq.m
 
 • โรงงงาน SUMMIT SHOWA จังหวัดชลบุรี : อาคารโรงงานขนาด 3,000 ตร.ม. พร้อมสำนักงานและโรงอาหาร
 • Summit Showa Factory, Chonburi province : Factory area of 3,000 sq.m.
 
 • รัชโยธินเพลส คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร :
  อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร 
 
 • Ratchayothin Place Condominium, Bangkok : 5 Buildings of 8 stories residential building
 
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท 3 M (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร :
 • Computer Center, 3M (Thailand) Co., Ltd., Bangkok
 • Computer Center, 3M (Thailand) Co., Ltd., Bangkok
 
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ P&G อาคารไวท์กรุ๊ป กล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร :
 • Computer Center, Procter & Gamble Munufactruring (Thailand) Co.,Ltd.,White Group Building, Sukhumvit 42, Bangkok
 
 • THE MALL EXHIBISION HALL บางกะปิ กรุงเทพมหานคร :
 • The Mall Exhibition Hall, Bangkapi, Bangkok
 
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท เอไอเอ ถนนเดโช กรุงเทพมหานคร
 • AIA Computer Center, Daycho Road, Bangkok
 • AIA Computer Center, Daycho Road, Bangkok
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ถนนปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร : โรงภาพยนตร์ และร้านค้าสูง 4 ชั้น พื้นที่ 9,980 ตร.ม.
 
 • Major Cineplex Building, Pinkaow-Nakhonchaisri Road, Bangkok : 4 Stories commercial and cinema complex building,area of 9,980 sq.m.
 
 • อาคารสำนักงานและพักอาศัย 8 ชั้น สีลม กรุงเทพมหานคร :
 • 8 Stories Office and Residential Building, Silom, Bangkok
 
 • โรงงาน MICRON ASHIN จังหวัดอยุธยา :โรงงาน ขนาดพื้นที่ 5,000 ตร.ม.
 • Micron - Ashin Factory, Ayutthaya province : Factory area of 5,000 sq.m.
 
 • อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร :อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ สูง 10 ชั้น พื้นที่ 15,000 ตร.ม
 • General Laboratory Building, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok :10 Stories building, area of 15,000 sq.m.
 
 • อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร : อาคารปฏิบัติการทางชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ สูง 6 ชั้น พื้นที่ 12,000 ตร.ม.
 • Lecture and General Laboratory Building, Faculty of Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok : 6 Stories building, area of 12,000 sq.m.
 
 •  อาคารสำนักงานและพักอาศัย 8 ชั้น ดี คอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร :
 • D-computer Office and Residentail Building, Bangkok :8 Stories office and residential building
 
 • โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร :อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 17,000 ตร.ม.
 • Lotus Supercenter Rama II, Bangkok : 3 Stories retail super center area of 17,000 sq.m
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร :
 • Major Cineplex Sukumvit, Bangkok :Cinema and commercial complex
 
 • โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี :อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 27,000 ตร.ม.
 • C.P. Land Supercenter Suratthani, Suratthani province :3 Stories complex building, area of 27,000 sq.m.
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร :
 • Major Cineplex Ratchayothin, Bangkok :Cinema and commercial complex
 
 • โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร :อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 17,000 ตร.ม.
 • Lotus Supercenter Minburi, Bangkok :3 Stories retail super center area of 17,000 sq.m
 
 • ศูนย์กระจายสินค้า เซเว่นอีเลฟเว่น อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี :
 • 7-11 Distribution Center, Bang Bua Thong, Nonthaburi province
 
 • โอชอง จังหวัดเชียงใหม่ :อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 23,000 ตร.ม.
 • Auchan Hypermarket, Chiangmai province :3 Stories hypermarket building, area of 23,000 sq.m
 
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก :
 • Ruam Phat Pitsanulok Hospital, Pitsanulok province : 48 Rooms service and 1,600 sq.m. services area
 
 • ศูนย์การค้าซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ เชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน :อาคารสรรพสินค้า สูง 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น พื้นที่ 240,000 ตร.ม.    
 • Superbrand Mall, Shanghai, Replublic Of China :Shopping complex , 10 stories and 3 basements building , area of 240,000 sq.m.
 
 • อาคารสโมสรโครงการ Golden Silver Island Garden City, เมืองซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 • Clubhouse Golden Silver Island Garden City, Shantou China
 
 • อาคารศูนย์การค้า สำนักงาน และศูนย์ซ่อมบำรุงรถโดยสาร, กรุงเทพมหานคร : อาคารสูง 5 ชั้น , พื้นที่ประมาณ 8,500 ตร.ม. 
 • First Transport Complex , Bangkok :Shopping Center, Office and Tourist Bus Terminal, 5 Stories, height, area of 8,500 sq.m.
 
 • เชอราตัน พัทยา (Amburaya) พัทยา จังหวัดชลบุรี :โรงแรมแบบรีสอร์ท พื้นที่ประมาณ 18,994 ตร.ม. 
 • Sheraton Pattaya (Amburaya), Chonburi Province : Luxuary hotel, area of 18,994 sq.m
 
 • อาคารศูนย์การค้าและโบว์ลิ่ง ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น พัทยา จังหวัดชลบุรี :  PS BOWL (Pattaya) Chonburi :
 • Retail, supermarket center and entertainment complex, 3 stories, area of 9,700 sq.m.
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต กรุงเทพมหานคร : 
 • Major Cineplex Rangsit, Bangkok : Cinema and commercial complex
 
 • อาคารสำนักงาน 3 ชั้น บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมู่บ้านเมืองเอก, อำเภอเมือง จังหวัด
 • Soft Square office building, Pathumthani province
 
 • อาคารศูนย์บริการ NISSAN (SERVICE CENTER) ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี : 
 • Nissan Service Center, Rattanathibet Rd., Nonthaburi province
 
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า บ้านจัดสรร ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • Land and House residential housing
 
 • ออกแบบก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
 • Bangkok Metropolitan Maintenance Center : Maintenance working shop for vehicle and heavy equipment and office of mechanical division, Bangkok Metropolitan
 
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา ซอยสวนผัก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร :
 • Plearn Pattana School, Bangkok
 
 • โรงแรมวิลันดา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี :โรงแรมแบบรีสอร์ท จำนวน 79 ห้องพัก และวิลล่า 13 หลัง
 • Veranda Cha-Am, Petburi province : Resort hotel 79 rooms and 13 villas
 
 • เมเจอร์ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) กรุงเทพมหานคร :เป็นอาคารศูนย์การค้าส่วนขยายสูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 24,620 ตารางเมตร
 • Major Pinklao (extension) , Bangkok :Shopping plaza and fitness center, 5 stories height , area of 24,620 sq.m
 
 • โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท, หัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เป็นโรงแรมแบบ รีสอร์ท จำนวน 102 ห้องพัก ที่มีระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน  
 • Asara Villa & Suite Hotel, Huahin, Prajuabkerekhan province : Resort hotel 102 rooms
 
 • เซ็นจูรี มูฟวี่ พลาซ่า ถนนรางน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร :เป็นโครงการศูนย์การค้า 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 56,000 ตารางเมตร
 • Century The Movie Plaza , Bangkok : Educational center , shopping plaza and cinema complex , 9 stories height , area of 56,000 sq.m
 
 • คลับเฮ้าส์ ของ อมตะ สปริง กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี :
 • Clubhouse of Amata Spring Golf & Country Club, Chonburi province
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท (ส่วนขยาย) กรุงเทพมหานคร :
 • Major Cineplex Sukumvit (Extension) , Bangkok : Shopping plaza with fitness center
 
 • โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี :อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น  พื้นที่ 27,000 ตร.ม. 
 • C.P. Land Supercenter Suratthani, Suratthani province : 3 Stories complex building, area of 27,000 sq.m.
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร :
 • Major Cineplex Ratchayothin, Bangkok :Cinema and commercial complex
 
 • โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร :อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 17,000 ตร.ม.
 • Supercenter Minburi, Bangkok : 3 Stories retail super center area of 17,000 sq.m
 
 • ศูนย์กระจายสินค้า เซเว่นอีเลฟเว่น อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี :
 • 7-11 Distribution Center, Bang Bua Thong, Nonthaburi province
 
 • โอชอง จังหวัดเชียงใหม่ :อาคารสรรพสินค้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 23,000 ตร.ม.
 • Auchan Hypermarket, Chiangmai province : 3 Stories hypermarket building, area of 23,000 sq.m.
 
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก :
 • Ruam Phat Pitsanulok Hospital, Pitsanulok province : 48 Rooms service and 1,600 sq.m. services area
 
 • ศูนย์การค้าซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ เชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน :อาคารสรรพสินค้า สูง 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น พื้นที่ 240,000 ตร.ม.
 • Superbrand Mall, Shanghai, Replublic Of China :Shopping complex , 10 stories and 3 basements building , area of 240,000 sq.m.
 
 •  อาคารสโมสรโครงการ Golden Silver Island Garden City, เมืองซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน :
 • Clubhouse Golden Silver Island Garden City, Shantou China
 
 • อาคารศูนย์การค้า สำนักงาน และศูนย์ซ่อมบำรุงรถโดยสาร, กรุงเทพมหานคร :อาคารสูง 5 ชั้น , พื้นที่ประมาณ 8,500 ตร.ม.
 • First Transport Complex , Bangkok : Shopping Center, Office and Tourist Bus Terminal, 5 Stories, height, area of 8,500 sq.m.
 
 • เชอราตัน พัทยา (Amburaya) พัทยา  จังหวัดชลบุรี :โรงแรมแบบรีสอร์ท  พื้นที่ประมาณ 18,994 ตร.ม.
 • Sheraton Pattaya (Amburaya), Chonburi Province :  Luxuary hotel, area of 18,994 sq.m.
 
 • อาคารศูนย์การค้าและโบว์ลิ่ง ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น พัทยา จังหวัดชลบุรี :
 • PS BOWL (Pattaya) Chonburi : Retail, supermarket center and entertainment complex, 3 stories, area of 9,700 sq.m.
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต กรุงเทพมหานคร :
 • Major Cineplex Rangsit, Bangkok :Cinema and commercial complex
 
 • อาคารสำนักงาน 3 ชั้น บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  หมู่บ้านเมืองเอก, อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี :
 • Soft Square office building, Pathumthani province
 
 • อาคารศูนย์บริการ NISSAN (SERVICE CENTER) ถนนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี :
 • Nissan Service Center, Rattanathibet Rd., Nonthaburi province
 
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า บ้านจัดสรร ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • Land and House residential housing
 
 • ออกแบบก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลกองโรงงานช่างกล  สำนักการคลัง  กรุงเทพมหานคร 
 • Bangkok Metropolitan Maintenance Center : Maintenance working shop for vehicle and heavy equipment and office of mechanical division, Bangkok Metropolitan
 
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา ซอยสวนผัก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร :
 • Plearn Pattana School, Bangkok.
 
 • ปรับปรุงชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าซิตี้เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
 • City Shopping Center , Bangkok :Renovation of underground plaza
 
 • โรงแรมวิลันดา อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี : โรงแรมแบบรีสอร์ท จำนวน 79 ห้องพัก และวิลล่า 13 หลัง
 • Veranda Cha-Am, Petburi province : Resort hotel 79 rooms and 13 villas.
 
 • เมเจอร์ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) กรุงเทพมหานคร :เป็นอาคารศูนย์การค้าส่วนขยายสูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 24,620 ตารางเมตร
 • Major Pinklao (extension) , Bangkok : Shopping plaza and fitness center, 5 stories height , area of 24,620 sq.m.
 
 • โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท, หัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :เป็นโรงแรมแบบ รีสอร์ท จำนวน 102 ห้องพัก ที่มีระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
 • Asara Villa & Suite Hotel, Huahin, Prajuabkerekhan province : Resort hotel 102 rooms.
 
 • เซ็นจูรี มูฟวี่ พลาซ่า ถนนรางน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร :เป็นโครงการศูนย์การค้า 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 56,000 ตารางเมตร
 • Century The Movie Plaza , Bangkok : Educational center , shopping plaza and cinema complex ,
  9 stories height , area of 56,000 sq.m.
 
 • คลับเฮ้าส์ ของ อมตะ สปริง กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี
 • Clubhouse of Amata Spring Golf & Country Club, Chonburi province.
 
 • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท (ส่วนขยาย) กรุงเทพมหานคร :
 • Major Cineplex Sukumvit (Extension) , Bangkok : Shopping plaza with fitness center.
 
 • ระบบสาธารณูปโภคโครงการสนามกอล์ฟอมตะ สปริง กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี เป็นระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และระบบระบายน้ำหลักของสนามกอล์ฟ
 • Infra Structure and Utilities of Amata Spring Golf & Country Club, Chonburi province
 
 • บ้านจัดสรร แฟร์เวย์โฮม ใน อมตะ สปริง กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี
 • Fairway Home , Chonburi province :
  Residential estate in Amata Spring Golf & Country Club.
 
 • วิภาวดี คอนโดมิเนียม ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร :อาคารห้องชุดพักอาศัย สูง 32 ชั้น 4 อาคาร พื้นที่รวมประมาณ 225,000 ตารางเมตร
 • Vipavadee Condominium , Bangkok : Complex of 32 stories condominium, 4 buildings area of 225,000 sq.m.
 
 • พิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม  ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม พระประแดง สมุทรปราการ :เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ พื้นที่ประมาณ 10,800 ตารางเมตร 
 • Museum at the Industrial Ring Road, Samuthprakarn province : Museum complex area of 10,800 sq.m.
 
 • โอเชี่ยนพอร์โตฟิโน คอนโดมิเนียม พัทยา  จังหวัดชลบุรี :อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 40 ชั้น พื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร 
 • Ocean Portofino Condominium, Pattaya, Chonburi province :  High rise condominium, 40 floors, area of 40,000 sq.m.
 
 • คาร์ฟูร์ สาขาอิสรภาพกรุงเทพมหานคร :อาคารศูนย์การค้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร
 • Carrefour Issarapap , Bangkok. :  Super store and shopping plaza, 3 stories, area of 30,000 sq.m.
 
 • Carrefour K5K Typical Value Storeอาคารศูนย์การค้า ชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร 
 • Carrefour K5K Typical Value Store, Thailand :  One story retail and shops area of 7,000 sq.m
 
 • โรงแรมวี โฮเตล กรุงเทพมหานคร :อาคารโรงแรม สูง 26 ชั้น พื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตร
 • Vie Hotel , Bangkok :26 stories hotel area of 24,000 sq.m.
 
 • อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา
 • Student Dormitory of Technology Ratchamongkol University (Nakornratsima campus).
 
 • อาคารบริการกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 • Service Center and Dormitory of Technology Ratchamongkol (Kalasin campus)
 
 • วิลันดา ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ :โรงแรมแบบรีสอร์ท จำนวน 79 ห้องพัก และวิลล่า 7 หลัง
 
 • Veranda Hill Chiang Mai , Chiang Mai : Resort hotel 79 rooms and villa 7 units
 
 • ศูนย์การค้า THE CRYSTAL ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร :ศูนย์การค้า สูง 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 13,335 ตร.ม.
 • The Crystal , Pradit Manudharm road, Bangkok. : Shopping plaza and supermarket, 2 Stories, area of 13,335 Sq.m.
 
 • วิลันดา สกาย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี :โรงแรมแบบรีสอร์ท จำนวน 23  ห้องพัก
 • Veranda Sky , Cha-am Petburi province : Boutique hotel  23 
 • Veranda Sky , Cha-am Petburi province : Boutique hotel  23 
 
 • อาคารสรรพสินค้าคาร์ฟูร์และโฮมโปร สาขาชลบุรีอาคารสรรพสินค้าขนาดพื้นที่  25,575  ตร.ม.  จังหวัดชลบุรี
 • Carrefour and Home Pro Chonburi , Chonburi province : Super store and shopping plaza, 2 stories, area of 25,575 sq.m
 
 • โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต : โรงแรมพูลวิลล่า 82 ห้องพัก 
 
 • Anantara Resort & Spa Hotel, Phuket : Pool villa , 82 rooms.
 
 • ศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ จังหวัดภูเก็ต 
 • Shopping plaza Turtles Village , Phuket
 
 • ปรับปรุงสนามบิน Male International Airport ประเทศมัลดีฟออกแบบวิศวกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ของอาคารที่พักผู้โดยสาร พื้นที่ประมาณ 7,000 ตร.ม.  
 • Male International Airport, Republic of Maldives : Renovation of main passenger building area of 7,000  m.
 
 • ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับสำนักงานใหญ่ ใหม่ สำนักงานใหญ่คาร์ฟูร์ แห่งใหม่, รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 • Carrefour New Head Office (Rang sit), Pathum Thani province :Renovation for new head office
 
 • รีสอร์ท สปา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม, กรุงเทพมหานคร 
 
 • Resort Spa at Pradit-Manuthum Road, Bangkok
 
 • โรงแรมอนันตรา มัลดีฟ โรงแรมพูลวิล่า 84 หลัง 
 • Anantara Kihavah Huravalhi Baa Atoll Hotel, Maldives : Pool villa 84 rooms
 
 • ศูนย์การค้า เพียวเพลส สัมมากร  รามคำแหง 110  กรุงเทพมหานครศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอล พื้นที่ประมาณ 13,000 ตร.ม. พร้อมอาคารจอดรถ 7,000 ตร.ม. 
 • Pure Place Sammakorn Shopping plaza, Bangkok :Community mall, shopping plaza 2 stories, area of 13,000 sq.m. with car park building 7,000 sq.m
 
 • โรงแรมบ้านบอร์เนียว เชียงใหม่โรงแรมแบบบูติค – ประวัติศาสตร์ จำนวน 49 ห้องพัก  
 • Baan Borneo Hotel , Chiang Mai : Historical boutique hotel , 49 service rooms
 
 • โรงแรมอนันตรา สมุย (ส่วนต่อเติม) 
 • Anantara Samui Hotel (Extension)
 
 • ล็อคปาล์ม กอล์ฟคลับ จังหวัดภูเก็ต :ปรับปรุงคลับเฮ้าส์ 
 • Loch Palm Golf Club, Phuket province :Renovation Club House
 
 • คอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรคาซาลูนา บางแสน จังหวัดชลบุรี 
 • Condominium and Residential Casalunar (Phase 4), Bangsaen, Chonburi
 
 • เทสโก้โลตัส สะเดา จังหวัดสงขลา : อาคารสรรพสินค้า พื้นที่ประมาณ 12,000  ตารางเมตร
 • Tesco Lotus Sadao , Songkla province :
  Hypermarket and Shopping mall, area of 12,000 sq.m.
 
 • บานาน่า วอล์ค ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต :ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล พื้นที่ประมาณ 8,000 ตร.ม.
 • Banana Walk, Patong , Phuket : Community mall Shopping Plaza, area of 8,000 sq.m
 
 • ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค, พื้นที่ประมาณ 80,000 ตารางเมตร 
 • Distribution center, Tesco Lotus, Khon Kaen province : North-eastern regional distribution center, area of 80,000 sq.m
 
 • เดอะ ซีซั่น พหลโยธิน ซอย 1 , กรุงเทพมหานครศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล พื้นที่ประมาณ 17,000 ตารางเมตร 
 • The Season Phapolyothin soi 1, Bangkok : Lift style mall, Shopping plaza, area of 17,000 sq.m.
 
 • เทสโก้โลตัส เชียงของ จังหวัดเชียงราย อาคารสรรพสินค้า พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร
 • Tesco Lotus Chiang Khong , Chiang Rai province : Hypermarket and Shopping mall, area of 10,000 sq.m.
 
 • สถานีบริการเฮลิคอปเตอร์ ปตท. สผ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : ศูนย์บังคับการบิน บริการ และศูนย์ซ่อมบำรุง เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ พื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม.
 • PTTEP Heliport , Hat Yai , Songkla province : Airport teminal building and Helicopler hangar, area of 10,000 sq.m.
 
 • เดอะทรัส คอนโดมิเนียม งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี : อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้น พื้นที่ประมาณ 67,000 ตร.ม.
 • The Trust Residence Ngam Wong Wan, Nonthaburi province : High rise condominium , 32 floors, area of 67,000 sq.m.
 
 • ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส ภาคใต้ , จังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค, พื้นที่ประมาณ 80,000 ตารางเมตร 
 • Distribution center, Tesco Lotus, Surat Thani province : Southern regional distribution center, area of 80,000 sq.m
 
 • เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์, จังหวัดปทุมธานี :ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล พื้นที่ประมาณ 12,000 ตารางเมตร
 • The Crystal PTT @ Chaiyapruk , Pathum Thani province : Community mall, Shopping plaza, area of 12,000 sq.m.
 
 • เดอะทรัส คอนโดมิเนียม พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี : อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 24 ชั้น พื้นที่ประมาณ 25,000 ตร.ม.
 • The Trust Residence South Pattaya, Chonburi province :High rise condominium, 24 floors, area of 25,000 sq.m.
 • คอนโดมิเนียม ที่ โกโลโล สาธารณรัฐยูกันดา :อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม พื้นที่ประมาณ  13,000  ตร.ม
 • Condominium at Kololo, Uganda :Luxuary condominium, area of  13,000  sq.m
   คณาพญา เรสซิเดนซ์ , กรุงเทพมหานคร :คอนโดมิเนียม สูง 57 ชั้น พื้นที่ประมาณ 39,000 ตร.ม.
 •  CANAPAYA  RESIDENCES, Bangkok : Luxury condomnium , 57 floors area of 39,000 sq.m.
 
 • คิว ซีไซต์ ชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 4 ชั้น และ 7 ชั้น พื้นที่ประมาณ 19,015 ตร.ม.
 • Q Sea Side Cha-Am, Petchaburi province : Luxuary condominium, 4 - 7 stories building, area of  19,015  m. 
 • Q Sea Side Cha-Am, Petchaburi province : Luxuary condominium, 4 - 7 stories building, area of  19,015  m.
 
 
 • อพาร์ตเมนต์ ที่ ไนโรบี ประเทศเคนยา : อาคารพักอาศัย พื้นที่ประมาณ 24,700 ตร.ม.
 • Apartments In Nairobi, Kenya : Luxury Serviced Apartments , area of 24.700 sp.m.
Go to top